آریاک الکتریک

English Friday 24 September 2021
صفحه اصلی>������������ ���������� ���������� ������ ���������� ��������

بيمه خسارت

بيمه خسارت  

طي قرارداد منعقده بين اين شركت و شركت بيمه البرز، اماكني كه به سيستم اعلام حريق آرياك مجهز مي باشند، در صورتيكه عمليات نصب مورد تأييد كارشناسان يا نمايندگان رسمي خدمات پس از فروش اين شركت بوده و اطلاعات نصب بموقع به اين شركت تحويل گردد، از تاريخ نصب به مدت دو سال تحت پوشش بيمه البرزدر برابر خسارات ناشي از عملكرد ناصحيح سيستم اعلام حريق آرياك خواهند بود.

 اطلاعات بیشتر را از دفتر این شرکت دریافت نمایید.


۱۳۹۵/۰۴/۱۵ 5744