آریاک الکتریک

English Wednesday 30 September 2020
صفحه اصلی>محصولات>چراغ سردر>چراغ سردر اعلام حریق مدل آریا
چراغ سردر اعلام حریق مدل آریا
چراغ سردر یا ریموت 24 ولت مدل آریا  به پایه 2 و 4 دتکتوروصل میشود